Witamy.
                                  Polski kapitał, tradycyjne polskie smaki i ponad 25 lat doświadczeń -
                                              - to właśnie my.
                                  Przyprawy i aromaty są naszą specjalnością, a przemysł spożywczy i
                                              gastronomia naszym żywiołem.
Zapraszamy do współpracy !

Informujemy, iż w okresie od 31.12.2014 do 31.03.2015 Firma Bellako Sp. z o. o. bierze udział w projekcie stażowym dla pracowników przedsiębiorstw "VI edycja TEKLA PLUS - Stolica staży". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.staze.teklaplus.pl

KRS:0000071282 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
REGON:001324070; NIP:113-00-09-690; Wysokość Kapitału Zakładowego: 600.000zł.